Bantuan Nutrisi Yemen

RM
Personal Info

Terms

Donation Total: RM10.00

RM459 of RM30,000 raised

Bantuan Nutrisi Yemen

Bantuan Nutrisi  merupakan sejenis bantuan susu formula .Bantuan Nutrisi telah ini telah dilancarkan pada tahun 2019 sebagai usaha Al-I’tisam untuk meningkatkan taraf kesihatan kanak-kanak berusia 3 bulan hingga 6 tahun daripada keluarga miskin atau Pelarian Dalam Negeri (IDP) .

Read More

Hygiene Kit

RM
Personal Info

Terms

Donation Total: RM10.00

RM7,501 of RM75,000 raised

Hygiene Kit

Read More

Clean Water Supply

RM
Personal Info

Terms

Donation Total: RM10.00

RM29,964 of RM75,000 raised

Clean Water Supply

Read More

Save Yemen – A Piece Of Bread, A Glass of Water For yemen

RM
Personal Info

Terms

Donation Total: RM10.00

RM33,033 of RM50,000 raised

Save Yemen – A Piece Of Bread, A Glass of Water For yemen

Read More

Yemen Bakery

RM
Personal Info

Terms

Donation Total: RM10.00

RM438,215 of RM1 million raised

Yemen Bakery

Read More