EMERGENCY AID

Dalam dunia ini Air adalah sangat penting bagi tujuan minum, memasak dan kebersihan diri . Dalam situasi yang agak sukar susulan dari perang dan pandemik covid-19, keberangkalian yang air sedia ada belum tentu dapat memenuhi segala keperluan.

Dengan berbekalkan 2 tangki air yang telah diwakafkan , anda boleh menyumbangkan kepada al-i’tisam air bersih kepada penduduk shibam al-ghiraz bagi keperluan asas secara harian.

OUR CURRENT PROJECT

OUR PAST PROJECT