Wakaf Telaga Konkrit 2021: Telaga No.25

Sekian lamanya Kemboja tidak pernah selesai dengan masalah air. Al-tisam juga sering mendapatkan maklumat dari wakil-wakil pengurusan di Kemboja bagi membantu penduduk Kampung yang masih lagi tiada sumber telaga air bersih.

View Details