Pelawaan Untuk Menyucikan Harta Dari Perkara-perkara Haram Dan Syubhah

Dengan segala hormatnya kami merujuk kepada perkara di atas

Semoga perkongsian ini dapat memberi sedikit manafaat untuk kita bersama. Kami ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih atas keperihatinan dan perhatian yang telah diberikan.

bagi membantu golongan sasaran di beberapa buah negara yang dilanda pelbagai musibah seperti kemiskinan, penindasan, peperangan dan kezaliman. Antara aktiviti yang dilaksanakan Al-I’tisam adalah merangkumi projek-projek jangka pendek dan jangka panjang. Pelbagai projek jangka pendek telah dan sedang kami laksanakan samada dalam mahupun luar negara termasuk bantuan kecemasan, makanan, “food bank”,perubatan, bantuan bekalan air bersih dan lain-lain bantuan.

Untuk makluman, Al-I’tisam juga sudah membeli dua bidang tanah bagi tujuan projek vokasional iaitu yang pertama di Kampung Trabaengchuk, Kemboja dan lokasi yang kedua di Baza’a, Syria dengan menggunakan sepenuhnya hasil sumbangan wang tidak patuh syariah. Tanah ini kelak akan dibangunkan sebagai pusat pembelajaran vokasional dan ekonomi bagi membantu golongan sasaran ini keluar dari kepompong kemiskinan dan penderitaan.

yang mempunyai hasil pendapatan dari sumber yang haram dan meragukan untuk menyucikan harta tersebut dengan menyalurkan kepada pihak Al-I’tisam bagi tujuan membina pusat latihan ekonomi dan vokasional di dua lokasi yang telah dinyatakan. Pihak kami juga berhasrat mengembangkan lagi projek jangka panjang ini di beberapa buah lokasi lain jika mempunyai lebihan peruntukan kewangan, InsyaAllah.

dan berhajat untuk menyumbang boleh menghubungi pihak kami untuk sesi pertemuan dan taklimat. Kami juga amat berbesar hati sekiranya maklumat ini dapat dikongsikan bersama kerana kami percaya masih ramai yang tidak mempunyai maklumat bahawa terdapat cara yang boleh dilakukan untuk menyucikan harta dan pendapatan melalui sumber haram atau syubhah ini.

WANG TIDAK PATUH SYARIAH

"sebarang bentuk pendapatan atau perolehan hasil daripada perbuatan atau transaksi yang bertentangan HUKUM SYARAK"

Perkhidmatan

- Perkhidmatan kewangan yang berteraskan riba (FAEDAH)
- Perjudian & pertaruhan

Pengeluaran

- Pengeluaran atau penjualan barangan yang tidak halal
- Insuran konvensional

Aktiviti

- Aktiviti hiburan yang tidak selaras dengan syariah
- pengeluaran atau penjualan barangan yang berasaskan tembakau, arak atau barangan yang berkaitan

Pembrokeran

- Pembrokeran atau jual beli sekuriti tidak patuh syariah
- Aktiviti lain yang didapati tidak selaras dengan syariah

Wang tidak patuh syariah atau “non-sharian compliant” boleh dilupuskan atau didermakan bagi maslahat awam. Wang ini boleh digunakan untuk PEMBINAAN ATAU PENYELENGGARAAN JALAN RAYA, JAMBATAN, TANDAS & KEMUDAHAN AWAM YANG LAIN.

Menurut SYEIKH DR. YUSUF AL-QARADAWI juga, sesuatu yang haram itu tidak boleh dimiliki sebaliknya ia menjadi milik maslahah umum seperti dibelanjakan kepada perkara-perkara kebajikan seperti MEMBANTU ANAK-ANAK YATIM, PERKEMBANGAN DAKWAH ISLAM, PEMBINAAN MASJID DAN PUSAT ISLAM, PENYEDIAAN PARA PENDAKWAH, PENERBITAN KITAB-KITAB AGAMA DAN SEUMPAMANYA YANG BERSIFAT KEBAJIKAN.